'Haiku'

‘Haiku’

Kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure’

Matsuo Basho

Serie de veintisiete fotografías (aquí se muestra una selección).